Menu
header_footermenu_datenschutz_082023_01.jpg
SERVICE

+31 79 368 3750

WashTec Benelux BV
Radonstraat 9
2718 SV Zoetermeer
Telefoon: +31 79 3683 720
Fax: +031 79 3683 725
info@washtec.nl

Contact

Data protection

Data protection statement


WashTec – Data protection statement

We are glad to see that you are interested in the content of our Website and our company.

The protection of your individual-related data in the course of its collection, processing and use on the occasion of your visit to our Website is very important to us. Your data are protected in the context of the respective legal regulations. In the following, you will find information on which data are collected during your visit to our homepage – and how these data are used.

VERKLARING WEBSITE GEGEVENSBESCHERMING

SAMENVATTING GEGEVENSBESCHERMING

Versiedatum: 15.05.2018

WashTec Benelux B.V., Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer (“WashTec” of “wij” of “onze”) en alle met haar geaffilieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de "WashTec-groep") nemen gegevensbescherming serieus. Deze verklaring van gegevensbescherming voorziet gebruikers van de website www.washtec.nl en www.auwa.de/nl en alle andere WashTec websites die  naar deze gegevensbescherming verklaring verwijzen (gezamelijk, "websites") van informatie over hoe wij, als verantwoordelijke in de zin van de algemene Data Protection verordening ("GDPR") en de ePrivacy-verordening ("ePrivacy verordening"), persoonlijke gegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelen en verwerken in het kader van hun gebruik van de website.

Houd er rekening mee dat andere websites van de WashTec-groep onderworpen kunnen zijn aan andere gegevensbescherming verklaringen.

Categorieën van persoonlijke gegevens en doeleinden van verwerking  

Wanneer u onze website gebruikt, een klant account aanmaakt of producten bestelt via onze website, verwerken wij de volgende metadata: Browser type en versie, besturingssysteem, interface, verwijzende URL, datum, tijd, bekeken pagina's, IP-adres en, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens: uw naam en andere identificatiegegevens, uw betalingsgegevens, bestelinformatie en verzoeken om marketing materialen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: aanbieden van toegang tot onze website, de verbetering van de kwaliteit, beheer van uw gebruikersaccount, het beantwoorden van uw vragen, het aanbieden van marketing materialen, de verstrekking van de gevraagde producten en diensten, nakoming van contractuele verplichtingen en de uitoefening en behandeling van claims. Voor meer informatie, zie rubriek 1 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Basis van verwerking en juridische gevolgen

Een van de centrale eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming is dat alle verwerking van persoonsgegevens een rechtmatig doel moet hebben. We maken vooral gebruik van de volgende rechtmatige doeleinden: de verwerking is noodzakelijk (i) voor uitvoering van een overeenkomst, (ii) voor de naleving van een wettelijke verplichting, (iii) ter bescherming van de vitale belangen van u of een derde partij, (iv) met het oog op legitieme belangen nagestreefd door ons of door een derde partij, behalve waar die belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Voor meer informatie, zie rubriek 2 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Categorieën van ontvangers en internationale doorgave

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan andere WashTec groepsmaatschappijen, verwerkers, andere bedrijven in verband met transacties en, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, overheden, rechtbanken, externe consultants en soortgelijke derden; Sommige van dergelijke ontvangers hebben hun woonplaats buiten de EU. Voor meer informatie, zie rubriek 3 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie, zie rubriek 4 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Uw rechten

Onder het toepasselijke recht heeft u bepaalde rechten aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in elk geval overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid. Stuur uw vragen aan WashTec Benelux B.V. info[at]washtec.nl. Voor meer informatie, zie rubriek 5 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Cookies en andere volgtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en andere volgtechnologieën. Voor meer informatie, zie rubriek 6 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Vragen en contact informatie

Als u vragen over deze mededeling gegevensbescherming heeft of als u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen, neem dan contact op met: WashTec Benelux B.V.Radonstraat 9 2718 SV Zoetermeer, emailadres: info[at]washtec.nl  telefoonnummer: 0793683720  of onze functionaris voor gegevensbescherming op: Rob Stook, email: rstook[at]washtec.nl.

Herziening van deze verklaring gegevensbescherming

Zowel de samenvatting als de volledige verklaring gegevensbescherming zijn onderwerp van herziening. Wij zullen u op de hoogte houden van deze herzieningen.

 

VOLLEDIGE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

1.      Categorieën van persoonlijke gegevens en doeleinden van verwerking: welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

 

1.1    Metadata

U kunt de website gebruiken zonder persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelen we alleen de volgende metadata, die uit het gebruik van de website voortvloeit: browsertype en versie, besturingssysteem en interface, de verwijzende website (referral URL), bekeken pagina's, de datum en tijd van uw toegang tot onze website en uw Internet Protocol (IP)-adres.

Uw IP-adres wordt gebruikt om u  te voorzien van toegang tot onze website. Zodra uw IP-adres niet langer nodig is voor dit doel, verkorten we het door het verwijderen van het laatste deel van het adres. De metagegevens, met inbegrip van het verkorte IP-adres, wordt gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de website en van de aangeboden diensten, door analyse van gebruikspatronen.

1.2    Gebruikersaccount

Wanneer u een gebruikersaccount op onze website aanmaakt, wordt u gevraagd de volgende persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken: naam, aanhef, postadres, emailadres, telefoonnummer, geselecteerde wachtwoord voor uw gebruikersaccount, betaalgegevens, facturerings- en leveringsadres, en (optioneel) verzoeken om marketing materialen. Wij verwerken persoonsgegevens voor het beheren van uw gebruikersaccount, om uw vragen te beantwoorden, voor het leveren van de gevraagde producten of diensten en marketingmateriaal voor zover toegestaan door de wet, om uw interesses voor marketing doeleinden te analyseren, ter verbetering van onze website conform gebruikspatronen en voor technisch beheer of voor andere doeleinden waarmee u heeft ingestemd.

1.3    Product orders

Wanneer u een product op onze website bestelt, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens over u: naam, geslacht (meneer of mevrouw), postadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, facturatie- en leveringsadres, producttype en hoeveelheid aankoopprijs, orderdatum, orderstatus, retouren, vragen aan de klantenservice en (optioneel) verzoeken om marketingmateriaal. Wij verwerken persoonsgegevens om aan contractuele verplichtingen  te voldoen en om uw bestellingen te verwerken, om klantenservice te bieden, om  te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in verband met wettelijke claims, het leveren van marketingmateriaal voor zover toegestaan door de wet, en het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden.

1.4    Nieuwsbrief

Wanneer u vermeldt dat u een nieuwsbrief wenst te ontvangen, verzamelen en verwerken wij  de volgende persoonlijke gegevens over u: E-mailadres en (optioneel) of u marketing e-mails of postmailings wenst te ontvangen. Wij verwerken de persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en andere marketingmaterialen voor zover toegestaan door de wet, en om uw interesses voor marketingdoeleinden te analyseren.

1.5 Commentaarfunctie in de blog

WashTec biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die op de website van de verwerkingsverantwoordelijke staan. Een blog is een web-based, openbaar toegankelijke portal, waardoor een of meer mensen genaamd bloggers of web-bloggers artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een reactie op de blog die op deze website wordt gepubliceerd achterlaat, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem). Daarnaast wordt ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt om veiligheidsredenen plaats en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt, of illegale inhoud via een bepaalde opmerking plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij zich in geval van een inbreuk kan verdedigen. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke dient.
 

2.    Basis van de verwerking en juridische gevolgen: wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wat gebeurt er als u niet wenst om persoonlijke gegevens te verstrekken?

De rechtsgrondslag voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door het bedrijf is als volgt:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of, op uw verzoek, om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag via WashTec;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde partij, behalve waar die belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen. Deze gerechtvaardigde belangen zijn de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking als vermeld in rubriek 1, meer in het bijzonder dat wij uw orders kunnen verwerken, contractuele verplichtingen kunnen nakomen en u op de hoogte kunnen stellen van productinnovaties;
 • Andere toepasselijke rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking, met name onder bepalingen die zijn vastgelegd in het recht van de lid-staten

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is bij wet of overeenkomst vereist. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om met ons een overeenkomst aan te gaan of voor de ontvangst van diensten/producten die u hebt aangevraagd. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig.

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan in uw nadeel zijn; bijvoorbeeld, u zult bepaalde producten en diensten niet kunen ontvangen. Echter het niet verstrekken van persoonsgegevens leidt niet tot juridische gevolgen.

 

3.    Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten: Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens en waar zijn ze gevestigd?

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt aan derden overdragen voor de hierboven beschreven doeleinden:

 • Binnen de WashTec-groep: wij en elk bedrijf in de WashTec-groep mogen uw persoonlijke informatie voor de hierboven beschreven doeleinden ontvangen. Interne afdelingen binnen WashTec kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen, in overeenstemming met de categorieën van persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld, onze IT-afdeling mag toegang hebben tot uw accountgegevens en onze verkoopafdeling kan toegang hebben tot uw accountinformatie of gegevens over productorders. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen WashTec toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens op een basis van need-to-know, bijvoorbeeld de juridische afdeling, de afdeling Financiën of de interne auditafdeling.
 • Aan verwerkers: specifieke derde partijen, die al dan niet aangesloten groepsmaatschappijen zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om deze volgens instructie te verwerken ("verwerkers") indien dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden van de verwerking; voorbeelden zijn website, klantenservice, marketing en IT ondersteuning dienstverleners, evenals andere serviceproviders die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze zakelijke relatie met u. Verwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen uit te voeren om de persoonlijke gegevens te beveiligen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken zoals opgedragen.
 • Andere ontvangers: overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, mogen we persoonlijke gegevens overdragen aan instanties voor rechtshandhaving, de overheid en gerechtelijke autoriteiten, advocaten, externe consultants of zakelijke partners. In het geval van bedrijfsovernames en fusies, kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden die betrokken zijn bij de overname of de fusie. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor reclame-, marketing- of andere doeleinden zonder uw toestemming.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot personen die dit moeten weten om hun werk te kunnen uitvoeren.

Internationale gegevensdoorgifte. De persoonlijke gegevens die we verzamelen en van u ontvangen kunnen worden overgedragen naar en verwerkt door ontvangers gelegen binnen of buiten de Europese economische ruimte ("EER"). Sommige van de ontvangers buiten de EER zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd en anderen zijn gevestigd in landen welke onderworpen zijn aan toereikende besluitvorming (met name Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare entiteiten onderworpen aan de Canadese Personal Information Protection en elektronische documenten Act), Zwitserland, Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey en Nieuw-Zeeland). Bij alle gegevensdoorgifte is er een niveau van gegevensbescherming gewaarborgd dat erkend en voldoende is vanuit een Europese Toezichthouder beschermings perspectief. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die niet een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit het perspectief van Europese gegevensbescherming garanderen. Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden genomen die nodig zijn onder de wet op de gegevensbescherming, bij het overbrengen van gegevens naar landen buiten de EER. Met betrekking tot transfers naar landen die niet een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen, zullen we passende veiligheidsmaatregelen nemen, zoals standaard gegevensbeschermingsclausules afgegeven door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes, samen met bindende en afdwingbare verplichtingen voor de ontvanger of erkende certificerings mechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen voor de ontvanger. U kunt contact met ons opnemen zoals aangegeven in sectie 7 hieronder en een kopie van deze passende veiligheidsmaatregelen aanvragen.

 

4.    Bewaartermijn: hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om u te voorzien van de diensten en producten die u aanvraagt. Wanneer uw contractuele relatie met ons tot een einde komt of uw account is verwijderd, of als u uw relatie met ons op een andere manier beëindigd,  zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of zodanig anonimiseren dat u niet langer daaruit kan worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan WashTec onderworpen, zoals om fiscale redenen).

Wij kunnen uw contactgegevens en gegevens over de interesses die u hebt geuit in onze producten en diensten voor een langere periode bewaren als u WashTec toestemming heeft gegeven voor het verzenden van marketingmateriaal. We kunnen onder toepasselijk recht ook verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens voor een periode van tien jaar na het desbetreffende belastingjaar te behouden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook na beëindiging van onze contractuele relatie bewaren als uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetten of als we uw persoonlijke gegevens, uitsluitend op een basis van need-to-know, nodig hebben in verband met een claim. Wij zullen voor zover mogelijk, de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot dergelijke beperkte doeleinden na beëindiging van onze contractuele relatie.

 

5.    Uw rechten: wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Recht op het intrekken van toestemming: als u uw toestemming heeft gegeven aan de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens (met name bij het ontvangen van direct marketing communicatie via e-mail, SMS of telefoon), kunt u die toestemming te allen tijde met directe ingang met toekomstige werking intrekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking uitgevoerd vóór de intrekking. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op als omschreven in rubriek 7 hieronder. U kunt kostenloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Aanvullende gegevensbeschermingsrechten: overeenkomstig de toepasselijke wetten op gegevensbescherming, kunt u recht hebben (i) op toegang tot uw persoonlijke gegevens, (ii) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) op verwijdering van uw persoonsgegevens, (iv) op beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (v) op gegevensoverdraagbaarheid; en/of (vi) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van het maken van een profiel).

Houd er rekening mee dat deze rechten krachtens de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen worden beperkt. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten onder de GDPR:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht om van ons informatie te verkrijgen of uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, en, als dit zo is, toegang tot deze persoonlijke gegevens te verkrijgen. Uw recht op toegang omvat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betreffende persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden onthuld. Dit is echter niet een absoluut recht; de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U hebt het recht op een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Voor alle verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding, gebaseerd op de administratieve kosten, in rekening brengen.
 • Recht op rectificatie:  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons rectificatie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens vervolledigd te krijgen, met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): U hebt het recht op verwijdering door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht op de beperking van de verwerking: U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gewaarmerkt en mogen alleen door ons voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
 • Recht op gegevens overdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde,  veel gebruikte en machine-leesbare indeling te verkrijgen en u hebt het recht om die gegevens aan een andere entiteit, zonder belemmering door ons, te verzenden.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, om op elk gewenst moment tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bezwaar te maken  en wij kunnen verplicht zijn uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht van bezwaar kan in het bijzonder bestaan als wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing doeleinden of voor het maken van een gebruikersprofiel om een beter beeld te krijgen van uw interesse in onze producten en diensten.

Als u een recht op bezwaar heeft en u dat recht uitoefent, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer door ons voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen als omschreven in paragraaf 7.

Er kan geen recht van bezwaar zijn als de verwerking van uw persoonsgegevens  noodzakelijk is vóór het aangaan van een contract of voor het uitvoeren van een bestaand contract met u.

Als u niet langer direct marketing materiaal via e-mail, tekst bericht/MMS, fax of telefoon wenst te ontvangen, dan moet u uw toestemming intrekken, zoals hierboven beschreven.

Om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in paragraaf 7. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.
 

6.     Cookies en andere volgtechnologieën

Deze website maakt gebruik van cookies en andere volgtechnologieën. Wanneer u onze website bezoekt, onze e-mails opent, of onze diensten online bekijkt, kunnen wij of een erkende derde partij een cookie sturen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Als een website wordt geopend, stuurt een op uw apparaat geplaatste cookie gegevens naar de partij die het daar liet zetten. Cookies zijn zeer gebruikelijk en worden gebruikt op vele websites. Een cookie bevat meestal de naam van het domein die het verstuurde, de levensduur en een waarde (meestal een uniek nummer). Een meer gedetailleerde uitleg van wat cookies zijn en hoe ze werken kan worden gevonden op www.allaboutcookies.org.

De onderstaande tabel toont de cookies die we op onze website gebruiken.

 • Google Analytics _gat and _ga: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', welke tekstbestanden zijn die op computers van bezoekers zijn geplaatst om de website-exploitanten te helpen bij de analyse van hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het bezoekersgebruik van de website zal in het algemeen worden verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. De IP-adressen van Google gebruikers uit lidstaten van de Europese Unie, of van andere staten die een overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben, zal worden ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een volledige IP-adres worden overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden ingekort. Namens de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken met het oog op de evaluatie van de website voor de gebruikers, om rapporten te maken over website activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor website exploitanten. Google zal het IP-adres dat is overgedragen in het kader van Google Analytics niet met andere gegevens verbinden waarover Google beschikt. U mag het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Echter houd er rekening mee dat u in dit geval niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers  voorkomen dat het verzamelen van gegevens over hun gebruik van de website (met inbegrip van hun IP-adres) zoals die door de cookie wordt gegenereerd en de verwerking van gegevens door Google, plaatsvindt, door de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en te installeren.

  Als u geen gebruik wenst te maken van de browser plug of als u een apparaat gebruikt waarop de plugin niet kan worden geïnstalleerd (zoals een mobiel apparaat), klikt u op de volgende link om een opt-out cookie te maken die  toekomstige gegevensverzameling door Google Analytics op deze website voorkomt (let op dat de opt-out cookie alleen in deze browser en slechts voor dit domein werkt; Als u cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw hier klikken): Google Analytics uitschakelen

  Meer informatie over Google Analytics: bezoek developers.google.com voor informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Ga naar de Google Analytics privacy pagina geleverd door Google: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
   
 • EquityStory: Deze cookie wordt alleen gebruikt op de subpagina's die technisch door onze externe leveranciers EQS worden aangestuurd. Het wordt gebruikt voor het definiëren van een sessie voor onze server.
 • julia: Deze cookie wordt alleen gebruikt op de subpagina's die technisch door onze externe leveranciers EQS worden aangestuurd. Het wordt gebruikt om u te identificeren op de website. In het bijzonder laat het zien of u de website eerder heeft bezocht. Dit laat ons toe om niet alleen te tellen hoeveel pageviews er op meerdere pagina's zijn geweest, maar ook hoeveel bezoekers de website hebben bekeken. Deze cookie wordt ook gebruikt voor het verzamelen van aanvullende informatie, zoals details van uw browser, de grootte van het browservenster, en het apparaat dat u gebruikt om naar de website te gaan (zoals mobiele apparaat of desktop computer).
 • romeo: Deze cookie wordt alleen gebruikt op de subpagina's die technisch door onze externe leveranciers EQS worden aangestuurd. Het wordt gebruikt voor het bijhouden van pageviews van andere pagina's die behoren tot onze gegevensprovider EQS Group AG.

Opt-Out-LinkPermission for data collection, processing and storage can be revoked at any time with effect for the future under the following link.

Cookie Settings7.     Vragen en contact informatie

Als u vragen over deze verklaring heeft of als u uw rechten overeenkomstig sectie 5 wilt uitoefenen, neem contact met ons op: WashTec Benelux B.V., Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer email: info[at]washtec.nl telnr. 0793683720.

De WashTec functionaris voor gegevensbescherming is Rob Stook; email rstook[at]washtec.nl telnr 0793683701.

 

8.     Herziening van deze verklaring gegevensbescherming

We kunnen deze verklaring gegevensbescherming van tijd tot tijd herzien in verband met veranderingen in wettelijke, reglementaire of operationele vereisten. Wij zullen u op de hoogte houden van dergelijke wijzigingen, met inbegrip van de ingangsdatum door bijwerking van de 'revisiedatum' aan de bovenkant van deze verklaring of als anderszins vereist door de wet.
 

VERKLARING BUSINESS PARTNER GEGEVENSBESCHERMING

SAMENVATTING VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Versie datum: 23.5.2018

WashTec Benelux B.V., Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer (“WashTec” of “wij” or “onze”) publiceert deze verklaring inzake Business Partner gegevensbescherming ("Gegevensbescherming verklaring") om ons beleid toe te lichten als verantwoordelijke met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens van onze huidige en toekomstige leveranciers, aandeelhouders, klanten en andere zakelijke partners (collectief "business partners") en van medewerkers van onze business partners.

Reikwijdte

Deze samenvatting van de gegevensbescherming verklaring is voor u van toepassing als u een huidige of voormalige business partner van WashTec bent of als u een medewerker van een huidige of voormalige business partner van WashTec bent.

Categorieën van persoonlijke gegevens en doeleinden van verwerking

Als u een businesspartner van WashTec of een medewerker van een business partner van WashTec bent, kunnen we de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen: naam, zakelijke contactgegevens, de naam van de werkgever, de functie/titel, aangeboden en geleverde diensten, contract gegevens, inhoud van mededelingen, betalingsgegevens, factuurgegevens en de zakelijke relatie geschiedenis. Voor meer informatie, zie rubriek 2 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Doeleinden, de rechtsgrondslag en de gevolgen van de verwerking

Business partner gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van het contract met de business partner (met inbegrip van de uitvoering van contractuele verplichtingen, factuurverwerking, communicatie, en naleving van de regelgeving en due diligence maatregelen) en voor de marketing en klantrelatie managementactiviteiten (onder de voorwaarden zoals genoemd in rubriek 6 van de volledige verklaring gegevensbescherming), veiligheidsmaatregelen en anti-fraude maatregelen. Voor meer informatie, zie rubriek 3 van de volledige verklaring van de gegevensbescherming.

Categorieën van ontvangers en internationale doorgave

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan andere WashTec groepsmaatschappijen,  erkende verwerkers, de bedrijven die we verwerven en, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, overheden, rechtbanken, externe consultants en soortgelijke derden; Sommige van dergelijke ontvangers hebben hun woonplaats buiten de EU. Voor meer informatie, zie rubriek 4 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie, zie rubriek 5 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Uw rechten

Onder het toepasselijke recht heeft u bepaalde rechten aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in elk geval overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid. Stuur uw vragen aan WashTec Benelux B.V. info[at]washtec.nl. Voor meer informatie, zie rubriek 6 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Vragen en contact informatie

Als u vragen over deze gegevensbescherming verklaring heeft of als u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen, neem dan contact op met: WashTec Benelux B.V.Radonstraat 9 2718 SV Zoetermeer, emailadres: info@washtec.nl  telefoonnummer: 0793683720  of onze functionaris voor gegevensbescherming: Rob Stook, email: rstook[at]washtec.nl.

 

VOLLEDIGE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

1.    Reikwijdte

Deze mededeling geldt voor u als u een huidige of voormalige business partner van WashTec bent of als u een medewerker van een business partner van WashTec bent die namens die business partner contact heeft met WashTec.


2.    Categorieën van persoonlijke gegevens

WashTec verzamelt, verwerkt en gebruikt de volgende categorieën van persoonlijke gegevens van u of van erkende derden (zoals uw leidinggevende, overheid of openbare bronnen) (gezamenlijk, "business partner gegevens"):

 • business partner persoonlijke gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens, aangeboden of geleverde goederen of diensten, contractgegevens, inhoud van communicatie (zoals e-mails of zakelijke brieven), betalingsgegevens, factuurgegevens en zakelijke relatie geschiedenis;
 • business partner werknemer persoonlijke gegevens: naam, zakelijke contactgegevens, werkgever naam, titel/functie en inhoud van de communicatie (zoals e-mails of zakelijke brieven).

 

3.   Doeleinden, rechtsgrondslag en gevolgen van verwerking

Business partner gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt met als doel het uitvoeren van het contract met de businesspartner (met inbegrip van de nakoming van contractuele verplichtingen, factuur verwerking, communicatie, de naleving van regelgeving en due diligence maatregelen) en voor marketing en klantrelatie management ('CRM') , beveiligingsactiviteiten en anti-fraude-activiteiten (gezamenlijk "verwerkingsdoeleinden").

De rechtsgrondslag voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door het bedrijf is als volgt:

 • Uitvoering van het contract met de businesspartner;
 • Legitiem belang van WashTec, andere WashTec groepsmaatschappijen of andere derden (zoals openbare autoriteiten of de rechter) waar het rechtmatige belang het volgende betreft: bedrijfsbrede informatie-uitwisseling, marketing en CRM, fraudebestrijding, bestrijding van misbruik van IT systemen of anti-witwassen van geld, implementatie van een klokkenluidersregeling, fysieke beveiliging, IT en netwerkbeveiliging, interne onderzoeken of potentiële fusies en overnames;
 • Toestemming;
 • Naleving van de wettelijke verplichtingen;
 • Bescherming van uw vitale belangen of die van een andere persoon;
 • Vervulling van een taak die wordt verricht in het algemeen belang.


Het verstrekken van business partner gegevens is vrijwillig en heeft tot doel het aangaan en/of uitvoeren van het contract met de business partner. Niet verlenen van business partner gegevens kan er toe leiden dat de bijbehorende administratieve processen met betrekking tot de business partner worden vertraagd of verhinderd.

 

4.    Categorieën van ontvangers en internationale doorgave

WashTec kan uw business partner gegevens aan derden partijen verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Binnen de WashTec-groep: WashTec en elk bedrijf van de  WashTec-groep kunnen  uw persoonlijke gegevens ontvangen voor verwerkingsdoeleinden, voor periodieke beoordelingen met het oog op de naleving van de toepasselijke wetten en intern beleid, en om te reageren op of voldoen aan aanvragen en wettelijk gestelde eisen.
 • Binnen specifieke overnemende of over te nemen bedrijven: als WashTec’s acitivteiten in zijn geheel of gedeeltelijk worden verkocht of overgedragen of als WashTec een andere entiteit verwerft en integreert in de WashTec’s business (of als er een soortgelijke transactie  wordt gepland), kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de andere onderneming vóór de transactie (bijvoorbeeld als onderdeel van due diligence) of na de transactie, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van het recht dat van toepassing is voor het andere bedrijf.
 • Aan verwerkers: specifieke derden, ongeacht of ze wel of niet geaffilieerd zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens op instructie verwerken ("verwerkers") als dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden, met name om IT en overige administratieve ondersteuning te verlenen (zoals dienstverleners die leveranciers ondersteuning bieden of IT hosting en onderhoud), voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en voor andere activiteiten. Verwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en om de persoonlijke gegevens te beveiligen en om persoonlijke gegevens alleen zo te verwerken als opgedragen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot personen die dit moeten weten om hun werk te kunnen uitvoeren. WashTec mag uw persoonlijke gegevens aan de overheid, rechtbanken, externe consultants en soortgelijke derden bekendmaken indien vereist of toegestaan door de wet.

Internationale gegevensdoorgifte. De persoonlijke gegevens die we verzamelen en van u ontvangen kunnen worden overgedragen naar en verwerkt door ontvangers gelegen binnen of buiten de Europese economische ruimte ("EER"). Sommige van de ontvangers buiten de EER zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd en anderen zijn gevestigd in landen welke onderworpen zijn aan  toereikende besluitvorming (met name Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare entiteiten onderworpen aan de Canadese Personal Information Protection en elektronische documenten Act), Zwitserland, Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey en Nieuw-Zeeland). Bij alle gegevensdoorgifte is er een niveau van gegevensbescherming gewaarborgd dat erkend en voldoende is vanuit een Europese Toezichthouder beschermings perspectief. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die niet een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit het perspectief van Europese gegevensbescherming garanderen. Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden genomen die nodig zijn onder de wet op de gegevensbescherming, bij het overbrengen van gegevens naar landen buiten de EER. Met betrekking tot transfers naar landen die niet een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen, zullen we passende veiligheidsmaatregelen nemen, zoals standaard gegevensbeschermingsclausules afgegeven door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes, samen met bindende en afdwingbare verplichtingen voor de ontvanger of erkende certificerings mechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen voor de ontvanger. U kunt contact met ons opnemen zoals aangegeven in sectie 7 hieronder en een kopie van deze passende veiligheidsmaatregelen aanvragen.

 

5.    Bewaartermijnen

WashTec en/of onze dienstverleners slaan uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, voor zover nodig voor de uitvoering van onze verplichtingen en alleen voor de periode die nodig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor de gegevens werden verzameld. Als WashTec niet langer uw persoonlijke gegevens nodig heeft, zullen we deze verwijderen uit onze administratie en/of maatregelen treffen om deze te anonimiseren zodat u niet langer hiermee kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan WashTec is onderworpen).

Persoonsgegevens in contracten, communicatie en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarperiodes oplopend tot maximaal tien jaar. Alle andere business partner gegevens zijn normaliter vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie tussen u en WashTec gewist.

 

6.    Uw rechten

Recht op intrekken van uw toestemming: als u uw toestemming heeft gegeven voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens (met name bij het ontvangen van direct marketing communicatie via e-mail, tekst bericht/MMS, fax of telefoon), kunt u altijd die toestemming met toekomstige werking intrekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking uitgevoerd vóór de intrekking. Als u uw toestemming wilt intrekken wilt, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in sectie 7 hieronder. U kunt ook zonder enige kosten bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Aanvullende gegevens beschermingsrechten: overeenkomstig de toepasselijke wetten op gegevensbescherming, hebt u het recht (i) op toegang tot uw persoonlijke gegevens, (ii) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) op verwijdering van uw persoonsgegevens, (iv) op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (v) op gegevensoverdraagbaarheid; en/of (vi) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten wat betreft de GDPR. Houd er rekening mee dat deze rechten krachtens de toepasselijke (lokale) wet op de gegevensbescherming mag worden beperkt.

Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten onder de GDPR:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht om van ons informatie te verkrijgen of uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, en, als dit zo is, toegang tot deze persoonlijke gegevens te verkrijgen. Uw recht op toegang omvat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betreffende persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden onthuld. Dit is echter niet een absoluut recht; de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U hebt het recht op een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Voor alle verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding, gebaseerd op de administratieve kosten, in rekening brengen.
 • Recht op rectificatie: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons rectificatie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens vervolledigd te krijgen, met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): U hebt onder voorwaarden het recht op verwijdering door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht op de beperking van de verwerking: U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gewaarmerkt en mogen alleen door ons voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
 • Recht op gegevens overdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde,  veel gebruikte en machine-leesbare indeling te verkrijgen en u hebt het recht om die gegevens aan een andere entiteit, zonder belemmering door ons, te verzenden.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, om op elk gewenst moment tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bezwaar te maken  en wij kunnen verplicht zijn uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht van bezwaar kan in het bijzonder bestaan als wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het maken van een gebruikersprofiel om een beter beeld te krijgen van uw interesse in onze producten en diensten.

Als u een recht op bezwaar heeft en u dat recht uitoefent, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer door ons voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen als omschreven in paragraaf 7.

Er kan geen recht van bezwaar zijn als de verwerking van uw persoonsgegevens  noodzakelijk is voor het aangaan van een contract of voor het uitvoeren van een bestaand contract met u.

Als u niet langer direct marketing materiaal via e-mail, tekst bericht/MMS, fax of telefoon wenst te ontvangen, dan moet u uw toestemming intrekken, zoals hierboven beschreven.

Om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in paragraaf 7. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens, telnr. 088 1805250).

 

7.    Vragen en contact informatie

Als u vragen over deze verklaring heeft of als u uw rechten overeenkomstig sectie 6 wilt uitoefenen, neem contact met ons op: WashTec Benelux B.V., Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer email: info[at]washtec.nl telnr. 0793683720. De WashTec functionaris voor gegevensbescherming is Rob Stook; email rstook[at]washtec.nl telnr 0793683701.

WashTec on Social Media

WashTec auf Facebook

Data privacy notice for the WashTec Facebook page

This data privacy notice (status 2018, November 20) applies to the information offering from WashTec AG and each of its affiliates and subsidiaries (collectively the “WashTec Group” or “WashTec”) available for access on Facebook at www.facebook.com/WashTec/ (“WashTec Facebook page”).The WashTec Facebook page is operated by WashTec on the technical platform of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 (“Facebook”).This notice is intended to inform you about the processing of data on the WashTec Facebook page by WashTec and advise you of information published by Facebook relating to the processing of personal data by Facebook.

Processing of data by WashTec

If you are registered with Facebook, you can have a message sent to us via the “Message” function. Such messages are invisible to other Facebook users. We process the personal data contained in a message sent by you to WashTec exclusively in order to respond to your inquiry. The legal basis for such processing is Art. 6 I f) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Insofar as you wish to enter into a contractual relationship with WashTec with your inquiry, the legal basis for such processing is Art. 6 I b) GDPR.
The message will be deleted if your inquiry has been answered, and no other grounds exist to entitle or oblige us to keep the said message. The WashTec Data Protection Notice will otherwise apply. There you will find details including information about your rights in relation to the processing of your personal data, plus options for contacting us on questions relating to data protection.
We are not cognizant of the manner in which messages sent to WashTec are analyzed, interpreted or otherwise processed by Facebook. In this regard, we refer you to the information in the section “Processing of data by Facebook”.
WashTec utilizes the statistical information relating to the use of the WashTec Facebook page that Facebook makes available via the “Facebook Insights” function.  When you visit the WashTec Facebook page, certain data relating to your visit – which may include personal data – will be transferred to, and processed by, Facebook, including for providing the “Facebook Insights” function. On account of this, WashTec and Facebook may be regarded as “joint controllers” in respect of this data and the terms of use agreed between WashTec and Facebook have been complemented by a so-called joint controller agreement in order to comply with data privacy law. This joint controller agreement is available at https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Further details on Facebook Insights can be found in the section “Processing of data by Facebook”.
Over and above the processing of personal data as set out in this section, WashTec exercises no influence on the processing of personal data in connection with your use of the WashTec Facebook page. We would like point out that you make use of the WashTec Facebook page and its function on your own responsibility. This applies in particular to the use of interactive functions (e.g. comment, share, rate). You can find further information below in the section “Processing of data by Facebook”.

Processing of data by Facebook

When you visit the WashTec Facebook page, Facebook records details including your IP address and further information, which is directed to Facebook via cookies on your terminal device. Among other purposes, this information is used to supply WashTec, as the operator of the WashTec Facebook page, with statistical information about the reach of the WashTec Facebook page. Facebook provides further details on this via the following link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook’s Cookie policy may be found at: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
The data relating to you that is gathered in this connection is processed by Facebook and under certain circumstances supplied to countries outside the European Union. Facebook sets out what information it obtains and how this is used in its “Data Policy”. The “Data Policy” can be accessed via the following link: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

The official WashTec Facebook page can be reached at http://www.facebook.com/WashTec/.
 

WashTec on Instagram 

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Instagram page.

 

WashTec on LinkedIn

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec LindkedIn page .

The LinkedIn privacy policy is available here.
 

WashTec on Youtube

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Youtube page.

 

WashTec on Twitter


This is the official WashTec Twitter channel:  @WashTec_AG

The official Twitter channels of the Communications team of WashTec  Group (WashTec AG and each of its affiliates and subsidiaries - collectively the “WashTec Group” or “WashTec”) will keep you informed on relevant topics of general interest concerning WashTec. Any content or opinions provided by Twitter users other than @WashTec_AG are solely the responsibility of each individual author and do not necessarily reflect the opinion of WashTec. WashTec cannot be held responsible for any third party content. As links may be included in tweets, please be aware that WashTec is not responsible for content on any website not operated by WashTec. Additionally, WashTec cannot be held responsible or liable for the accuracy and completeness of all information provided on the Twitter channel of WashTec. Use this information at your own risk.

Note: On Twitter we are a guest of an external media platform with its own data privacy rules and terms of service. WashTec has no influence on the rules set by the platform:
 

Twitter terms of service
Twitter privacy policy

 
Responsible for the content of the Twitter channel @WashTec_AG according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement (Rundfunkstaatsvertrag) is:
 
Thomas Brenner
WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg, Germany
Commercial register no. at Augsburg local court: HRB 81.
 
Corporate Information

 

WashTec on Xing

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Xing page.
 

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 AVG

1. Beschrijving van de verwerkingsactiviteiten

Deze informatie over gegevensbescherming wordt u verstrekt in verband met het uploaden van afbeeldingen via de WashTec foto-uploaddienst op de website van Washtec AG.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

WashTec AG, Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Duitsland
Telefoon: +49 (0)821 5584 0; e-mailadres: washtec@washtec.de

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

WashTec AG
Functionaris voor gegevensbescherming
Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Duitsland
Telefoon: +49 (0)821 5584 1111; e-mailadres: datenschutzbeauftragter@washtec.de

4. Doel van en rechtsgrondslagen voor de verwerking

Uw gegevens worden verzameld in het kader van een marketingproject om contact met u op te nemen (bijvoorbeeld in geval van vragen). Uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f).

5. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Achternaam, voornaam
 • e-mailadres
 • Indien van toepassing, kentekenplaat van het voertuig, indien getoond op de foto (onherkenbaar gemaakt),
 • Indien van toepassing, foto's van natuurlijke personen (worden verwijderd)
 • alsmede vergelijkbare gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor interne administratie.


6. Gegevensbronnen

Uw gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke.

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvanger van de gegevens is de verwerkingsverantwoordelijke of een met deze persoon verbonden onderneming die belast is met de verwerking van de afbeeldingen. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. Als kentekenplaten zichtbaar zijn op de foto's, dan worden deze onherkenbaar gemaakt.

8. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Niet voorzien.

9. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het beoogde doel te bereiken, uiterlijk na 6 maanden.

10. Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, heeft u de volgende rechten:

 • Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op inzage in de gegevens die van u zijn verwerkt (artikel 15 AVG).
 • Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (artikel 16 AVG).
 • Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, kunt u verzoeken tot wissing of beperking van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikelen 17, 18 en 21 AVG).
 • Indien u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of indien er een overeenkomst voor gegevensverwerking bestaat en de gegevensverwerking via geautomatiseerde procedés plaatsvindt, heeft u recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG).
 • Indien u gebruik maakt van bovenstaande rechten, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke nagegaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.


Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien u een klacht heeft met betrekking tot de bescherming van gegevens, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Beierse Autoriteit Persoonsgegevens), Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland.

Data protection information according to Article 13 GDPR contact form

1. Processing activity

This data protection information is provided in connection with the contact form on the WashTec AG website, in addition to the data protection declaration for the use of our website.

2. Name and contact details of controller

WashTec AG, Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, Germany
Phone: +49 (0)821 5584 0; email: washtec@washtec.de

3. Contact details of company Data Protection Officer:

WashTec AG
Data Protection Officer
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, Germany.
Phone +49 (0)821 5584 1111; email: datenschutzbeauftragter@washtec.de

4. Purpose and legal basis of processing

Your data is collected in the context of your contact enquiry for the purpose of answering your specific enquiry and, if necessary, for the purpose of acquiring, questioning and informing interested parties. The legal basis for processing your data is Article 6(1)(f) GDPR.

5. Categories of personal data processed

The following categories of personal data are processed:

 • Salutation, surname, first name
 • Address with street, house number, postcode and city
 • Email address

and similar data. The data is only used for internal purposes.

6. Source of data

The controller has collected your data directly from you.

7. Recipients or categories of recipients of personal data

The recipient of the data is the controller or an affiliated company entrusted with processing the data.

8. Transfer of personal data to any third country

Not intended.

9. Duration of storage of personal data

The personal data will be deleted at the latest after six months if no longer needed for the above purpose.

10. Your rights as data subject

You have the following rights under the EU General Data Protection Regulation:
If your personal data is processed, you have the right of access to personal data concerning you that is stored (Article 15 GDPR).

If inaccurate personal data is processed, you have the right to rectification (Article 16 GDPR).
If the legal requirements are met, you have the right to obtain deletion or restriction of processing or to object to the processing (Articles 17, 18 and 21 GDPR).

If you have consented to data processing or processing is based on a contract and data processing is carried out by automated means, you may be entitled to data portability (Article 20 GDPR).
If you make use of the above rights, the controller will verify that the legal requirements for doing so are met.

To exercise your rights, please contact the Data Protection Officer. If you have any complaints regarding data protection, you can contact the competent supervisory authority: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavarian Data Protection Authority), Promenade 27, 91522 Ansbach, Germany.

Verklaring gegevensbescherming voor sollicitanten

Stand: 15.06.2020

WashTec Benelux B.V. ("WashTec" ) publiceert deze Verklaring  Gegevensbescherming voor sollicitanten ("verklaring") om onze activiteiten als verantwoordelijke uit te leggen bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens van sollicitanten in verband met een solliciatie bij WashTec. WashTec verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Deze verklaring houdt rekening met de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

 

Toepassingsgebied
Voor WashTec is het belangrijk om een zo hoog mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Alle persoonsgegevens van uw sollicitatie en alle bijlagen die u in het kader van de online sollicitatie verstrekt, worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt door WashTec met het oog op het opslaan, verwerken en evalueren van uw sollicitatie.

 

Categorieën van persoonlijke gegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u, die wij hebben verzameld als onderdeel van het sollicitatie- en wervingsproces:

Alle gegevens die door u als sollicitant zijn verstrekt, waaronder informatie uit CV en motivatiebrief, uw naam en andere identificatiegegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer; als u informatie verstrekt in uw sollicitatie: informatie over uw activiteit, gezondheid en religieuze overtuiging, evenals salarisverwachtingen en speciale voordelen, geboortedatum, burgerlijke staat, sollicitatiefoto en vergelijkbare gegevens. Andere categorieën persoonsgegevens ontvangt WashTec van derden: referenties die wij ontvangen van door u opgegeven referenten en een assessment rapport dat wij ontvangen van een door ons ingeschakeld assessmentbureau.

 

Doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking
We maken voornamelijk gebruik van de volgende rechtsgrondslagen: de verwerking is noodzakelijk voor de toepassing van een gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) van de AVG) om ons wervings- en selectieproces op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manier vorm te geven en sollicitatiedatamanagement in dat kader zoals het verzamelen, opslaan, verwerken en evalueren van uw aanvraag, bijvoorbeeld voor het opnemen van contact en het beoordelen van sollicitanten. In het geval dat sprake is van een beslissing om u als sollicitant aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden (artikel 6(1)(b) van de AVG).Categorieën ontvangers
WashTec verzendt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen, met de mogelijke uitzondering van gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het verzenden van de persoonsgegevens aan enige derde partij, zal WashTec hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel) gebonden is aan geheimhouding. WashTec verkoopt en verhandelt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen.

WashTec kan met andere bedrijven binnen de WashTec Groep en andere externe gegevensverwerkende instanties (bijvoorbeeld IT-dienstverleners) samenwerken in het kader van de dienstverlening van WashTec, in welk kader de normen omtrent passende beveiliging als genoemd in de AVG in acht worden genomen.

 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
WashTec heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen en te beveiligen, en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.


Duur van de opslag
Uw gegevens worden gebruikt gedurende de duur van de sollicitatieperiode. Na voltooiing van de sollicitatieperiode worden uw gegevens automatisch verwijderd in geval van een afwijzing, uiterlijk vier (4) weken na het afronden van de werving- en selctieprocedure, tenzij uitdrukkelijke toestemming door u is gegeven om uw gegevens een (1) jaar te bewaren in de sollicitatiedatabank van WashTec, zodat wij u bijvoorbeeld kunnen attenderen op andere vacatures. In dit geval worden uw gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt voor het doel van de database in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Uw rechten
Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde soorten verwerking, kunt u die toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Intrekking van de toestemming, heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping. Als u uw toestemming wilt intrekken, meldt het ons zoals hieronder aangegeven.

 

Aanvullende gegevensbeschermingsrechten: overeenkomstig de toepasselijke wetten op gegevensbescherming, hebt u het recht (i) op toegang tot uw persoonsgegevens, (ii) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) op verwijdering van uw persoonsgegevens, (iv) op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (v) op gegevensoverdraagbaarheid; en/of (vi) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten zoals ook genoemd in de AVG . Houd er rekening mee dat dit geen algemene rechten betreft; er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn waardoor je geen of slechts beperkt beroep op een recht kunt doen en deze rechten krachtens de toepasselijke (lokale) wet op de gegevensbescherming mogen worden beperkt.
 

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons bevestiging te krijgen of al dan niet uw persoonsgegevens zijn verwerkt, en, indien toepasselijk, het recht op toegang tot deze persoonsgegevens.  Het recht van toegang bevat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter niet een absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.
  U hebt ook het recht op een gratis kopie van de persoonsgegevens die die over u worden verwerkt. Als u om verdere kopieën vraagt, dan kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten vragen.
 • Recht op rectificatie: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons rectificatie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens vervolledigd te krijgen, met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring onzerzijds.
 • Recht op verwijdering (recht te worden vergeten): Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen en kunnen wij in bepaalde gevallen worden verplicht om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen we verplicht worden de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval zullen de betrokken persoonsgegevens worden gewaarmerkt en mogen deze alleen door ons worden verwerkt voor specifieke doeleinden. Daar WashTec uw persoongegevens primair verwerkt en gebruikt voor de uitoefening van de arbeidsverhouding met u, zal WashTec er normaal gesproken een legitiem belang bij hebben om uw verzoek om beperking niet te honoreren, tenzij het verzoek voor beperking marketingactiviteiten betreft.
 • Recht op gegevens overdraagdraagbaarheid: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om persoonlijke gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling te verkrijgen, en u hebt het recht om deze persoonlijke gegevens aan een andere entiteit over te dragen op voorwaarde dat de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd en gebaseerd is op een toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG of artikel 9(2)(a) van de AVG of op een contract uit hoofde artikel(6)(1)(b) van de AVG.
 • Recht op bezwaar: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht op bezwaar om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens over u en zijn wij verplicht uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Hebt u recht op bezwaar en oefent u dat recht uit, dan zullen uw persoonlijke gegevens niet langer door ons voor deze doeleinden worden verwerkt.
  Een dergelijk recht van bezwaar hoeft niet te bestaan, in het bijzonder indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is tijdens het recruitmentproces of voor het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst met u.
   


Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.  

Denkt u dat WashTec niet handelt volgens de regels? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hierover contact opnemen met Rob Stook tel.079-3683701 email: rstook[at]washtec.nl U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit in de betrokken lid-staat (bijvoorbeeld in de lid-staat van uw verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende overtreding van de AVG). In Nederland is de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Vragen en contactgegevens
Als u vragen over deze verklaring hebt of wilt u uw rechten zoals hiervoor uiteengezet wil uitoefenen, neem dan contact met ons op: Rob Stook tel.079-3683701 email: rstook[at]washtec.nl