Menu
header_unternehmen_verantwortung_082023_NEU.jpg
  • Benelux ❯
  • Compliance & Bescherming van klokkenluiders
SERVICE

+31 79 368 3750

WashTec Benelux BV
Radonstraat 9
2718 SV Zoetermeer
Telefoon: +31 79 3683 720
Fax: +031 79 3683 725
info@washtec.nl

Contact

Compliance & Bescherming van klokkenluiders

Compliance@WashTec

Compliance is het naleven van wettelijke en interne voorschriften. Bij WashTec zien we dit als een essentieel onderdeel van goed ondernemingsbestuur.

In onze ethische code hebben we ons standpunt over wettelijke vereisten en ethische kwesties gedefinieerd. Wettig en ethisch gedrag overstijgt bedrijfsgrenzen – daarom hebben we onze verwachtingen van onze leveranciers gedefinieerd in een gedragscode voor leveranciers.

Wangedrag en overtredingen van toepasselijke wettelijke vereisten, interne voorschriften en de Ethische Code worden bij WashTec niet getolereerd. Om mogelijke overtredingen van de wet of interne regelgeving te melden, is een elektronisch klokkenluiderssysteem voor iedereen beschikbaar via deze link.